Bestuurswisseling bij Muziekvereniging Zevenbergen

5fe3d68d-dfeb-4775-b7d3-ba97567fa99a_thumb840

ZEVENBERGEN – Tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 20 maart veranderde de samenstelling van het dagelijks bestuur. Rien de Wit nam het penningmeesterschap over van Ron Becht en Ineke Matser droeg het voorzitterschap over aan Miranda Friederich. Yvonne Peters blijft secretaris.

Met een kopje koffie op de bank kijken Ineke en Miranda terug op de afgelopen periode en vooruit op de plannen voor de toekomst. Ineke is maar 1 jaar voorzitter geweest, daarvoor was ze al vicevoorzitter. Maar in dat ene jaar heeft de vereniging een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ineke hierover: “Eind 2016 kwam de vereniging in contact met Anne Hoogendijk. In haar vonden we de ideale persoon voor het werven en begeleiden van kinderen van de basisschool. Alle eerdere initiatieven, hoe leuk en ambitieus ook, leidden niet tot een toeloop van kinderen. Maar met Anne lukte dat meteen. Op 4 basisscholen werden door Anne en leden van de Muziekvereniging kennismakingslessen gegeven, die zo aansloegen dat zich meteen 35 kinderen voor het probeerorkest aanmeldden. Tegelijk startte ook de Muziek- en Speelgroep voor kinderen van 6-8 jaar, met 15 deelnemers. Het hele project kreeg de naam MooZ (Muzikaal Opleidings Orkest Zevenbergen).” Het probeerorkest werd een succes en na afloop meldden zich 14 kinderen voor een doorstart. Die 14 kinderen volgen intussen ook muzieklessen. Dit jaar werd het hele programma op de basisscholen herhaald en doen weer 25 kinderen mee aan het probeerorkest (35 kinderen, net als vorig jaar waren er wel heel erg veel).

Vol trots kijkt Ineke hierop terug: “Het heeft me heel wat tijd en hoofdbrekens gekost, maar het was de moeite waard. Het moeilijkst was de vraag “Hoe komen we snel aan zoveel muziekinstrumenten?” En dan het verdelen van de ruimte en het mobiliseren van de medewerkers. Dat laatste was het minst moeilijk. Alle leden van de vereniging werkten van ganser harte aan het project mee.” Miranda vult aan dat dit niet het enige was: Er startte begin 2017 een nieuwe dirigent, John Curfs en de Muziekvereniging verhuisde na heel veel jaren van Het Anker naar De Borgh.

Miranda heeft er zin in: De voorzitter is de spil van de vereniging. Er is een klein dagelijks bestuur, en veel leden werken hard mee in allerlei commissies. Een goede coördinatie tussen die commissies is belangrijk. En voor verschillende onderdelen van de vereniging, de Bultseherrie, MooZ en de Harmonie, is een goed overleg ook belangrijk. “Ik speel in beide groepen mee, dat is wel handig.”

Miranda komt uit de Bultseherrie, de blaaskapel van de vereniging. Daar speelt ook Toine, haar man. Hierdoor werd ze enthousiast om muziek te gaan maken. Ze werd lid van de vereniging, nam trompetles en kon na een jaar meespelen in de Bultseherrie en dat gaat ze nu ook doen in de Harmonie. Miranda: “Misschien ben ik wel een goed voorbeeld voor andere volwassenen, met elkaar muziek maken is leuk en je bent nooit te oud om het te leren.”

Volwassen leden werven wordt dan ook één van de speerpunten voor de komende tijd.

Door alle veranderingen in het afgelopen jaar is de sfeer in het orkest totaal veranderd. Er is afscheid genomen van het wat oubollige harmonie repertoire en uniformen, en er werd begin maart een fantastisch concert met eigentijdse muziek gegeven. Kijk op onze Facebook pagina.

Wie zin heeft kan op dinsdagavond bij een repetitie in de Borgh vrijblijvend komen kijken en luisteren.

https://www.internetbode.nl/regio/moerdijk/sport-en-vereniging/204358/bestuurswisseling-bij-muziekvereniging-zevenbergen-?redir

0