Muziekvereniging Zevenbergen slaat nieuwe wegen in

ZEVENBERGEN – Op 10 januari start de harmonie het nieuwe seizoen met een nieuwe dirigent, John Curfs. John is solotrompettist bij de Marinierskapel en heeft ruime ervaring in het dirigeren van amateurorkesten.

John wil het orkest aantrekkelijker maken voor jonge muzikanten o.a. door een modernere muziekkeuze en – wat hij heel belangrijk vindt – door het werken in projecten en het betrekken van de leden van de Muziekvereniging in de ontwikkelingen in het orkest.

Muziekproject

Daarnaast start de Muziekvereniging met twee muziekprojecten voor kinderen en jongeren in de gemeente Moerdijk. Daarvoor is Anne Hoogendijk aangetrokken. Anne is onlangs afgestudeerd aan het conservatorium en heeft zich gespecialiseerd in het lesgeven op basisscholen. Zij gaat deze maand met een aantal leden van de harmonie op bezoek bij diverse basisscholen in Zevenbergen en Noordhoek om presentatielessen te geven in de groepen 6, 7 en 8. De kinderen maken daar kennis met de instrumenten in een orkest en hoe die klinken. Ze mogen tijdens deze lessen zelf de instrumenten uitproberen. Als ze de smaak te pakken hebben dan kunnen ze mee gaan doen met een leerorkest: eerst een serie van 10 lessen, te beginnen op dinsdag 31 januari van 19.00 uur tot 20.00 uur. Als dat bevalt kunnen ze verder gaan met het leerorkest en les gaan nemen op het instrument van hun keus. Voor de kosten van die muzieklessen heeft de Muziekvereniging een gunstige regeling waarbij, naast de bijdrage van de gemeente, nog een extra deel vergoed wordt.

Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 start de Muziekvereniging een vrolijke cursus muzikale vorming op de woensdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur. Onder de leiding van Anne Hoogendijk wordt het een uurtje heerlijk spelen met muziek/dans en zingen. We starten met een serie van 10 lessen en bij voldoende belangstelling wordt deze verlengd.

Alle activiteiten van de Muziekvereniging worden gehouden in het Anker, Markt 3a in Zevenbergen.

Presentatielessen

In de tweede helft van januari worden de presentatielessen op de diverse scholen gegeven en krijgen de kinderen folders mee naar huis waarop zij zich kunnen aanmelden cz-lekarna.com. Komen we niet op de school waar uw kind op zit, dan kunt u informatie inwinnen bij Eric Wander, voorzitter, 0168-325216 of Ineke Matser, 0168-328247; info@muziekverenigingzevenbergen.nl.

0